CIP-system

  • Automatisk rengöring på plats fabrik för livsmedel / kosmetika / mejeriindustrin

    Automatisk rengöring på plats fabrik för livsmedel / kosmetika / mejeriindustrin

    Clean-in-Place (CIP) onlinerengöringssystem är en av förutsättningarna för produktionshygieniska standarder för kosmetika, livsmedel och läkemedel.Det kan eliminera korskontamination av aktiva ingredienser, eliminera främmande olösliga partiklar, minska eller eliminera kontaminering av produkter från mikroorganismer och värmekällor, och är också den föredragna rekommendationen av GMP-standarder.Vid tillverkning av kosmetikafabriken är det den övergripande rengöringen av emulgerade produkter i materialets rörledning, lagring och andra delar.